Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie. Na Slovensku trpia alergickou nádchou približne až 3 z 10 Slovákov. Vplyvom pandémie koronavírusu pritom ľudia navštevujú imuno-alergológov čoraz menej, čo sa odzrkadlilo aj na poklese miery testovania na diagnostiku tohto ochorenia. V porovnaní s rokom „bez COVID-19“ ide až o 40 percentný pokles.

Tento stav môže byť „časovanou bombou“ pre astmu, s ktorou alergia úzko súvisí. Ak sa alergická nádcha včas a adekvátne nelieči, vo väčšine prípadov sa vyvíja do ďalších alergických ochorení a tiež do astmy. Pre čoraz viac ľudí tieto ochorenia predstavujú významný dopad na kvalitu života, nakoľko spôsobujú poruchy spánku, dýchavičnosť, pacientov obmedzujú v bežných denných aktivitách, významne im znižujú kvalitu života a vedú k vymeškaných dňom v škole a v práci.

Neliečená alergia nás zároveň stojí dvakrát viac

Neliečenie alergie môže okrem výrazného zhoršenia kvality života pacienta viesť aj k rastu zdravotných a sociálnych nákladov. Za rok 2018 predstavovali nepriame odvrátiteľné náklady spôsobené alergiou a astmou na Slovensku viac ako 717 miliónov eur. Do tejto sumy sú zahrnuté výdavky plynúce z fondov Sociálnej poisťovne a odhady dopadov straty produktivity práce. Celkové priame náklady na liečbu týchto ochorení v roku 2018 stáli slovenské zdravotníctvo 70 miliónov eur, z čoho až dve tretiny tvorili náklady na liečbu astmy.

Včasnou liečbou alergie, ktorá dokáže zabrániť rozvoju do astmy, môžeme teda aj významne ušetriť. Ako potvrdila aj analýza Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave z roku 2020, priame aj nepriame náklady na starostlivosť o pacientov s alergiami sú v porovnaní s astmou v súčasnosti polovičné.

Najohrozenejšie sú deti

Výskyt alergií vo svete je čoraz väčším problémom u detí. Tie, ktoré trpia alergiou, majú až 9 násobne vyššiu šancu na rozvoj astmy v dospelom veku. Odborníci preto ešte viac zdôrazňujú potrebu prevencie v podobe včasnej diagnostiky a správnej liečby alergie už v detskom veku, čím sa dá výrazne znížiť riziko rozvoja nových alergií a astmy, a teda aj zlepšiť kvalitu života pacientov v dospelosti.

Na Slovensku je účinná liečba, ktorá sa však stále používa málo

Hoci dnes pacienti, vrátane detí, majú k dispozícii účinnú liečbu, na Slovensku sa používa stále málo.

Ide o alergénovú imunoterapiu, ktorú Európska lieková agentúra označuje za jediný spôsob liečby, ktorý dokáže modifikovať priebeh ochorenia a nepotláča len symptómy. Pri tejto liečbe je alergikovi v nízkych dávkach podávaný alergén, na ktorý je alergický. Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou. Dobrou správou je aj to, že na Slovensku je alergénová imunoterapia dostupná už aj pre deti od 5 rokov.

Ako situáciu riešiť?

Odborníci sa zhodujú, že je potrebné, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným ochoreniam, ktoré je potrebné včas a účinne liečiť.  Rovnako je dôležité upriamiť pozornosť na deti, kde by mohol pomôcť vznik Národného programu prevencie a liečby alergie a astmy pre deti a adolescentov, ako aj sústrediť sa na ďalšie investície do modernej a kvalitnej liečby na Slovensku, ktoré majú očakávanú vysokú úroveň návratnosti.

Návrat hore