?

Ako veľmi ma môže obmedzovať alergia, ktorá sa prejaví respiračnými symptómami?

Tento typ alergie môže mať vážny dopad na každodenný život. Takmer 70% pacientov s alergickou rinitídou má pocit, že ich toto ochorenie obmedzuje, môže mať významný vplyv na kvalitu života, vzdelávanie v škole a produktivitu v práci.

Alergická rinitída je jednoznačne progredujúce ochorenie, na ktoré odborníci nahliadajú ako na tzv. predastmatický stav. Ak sa totiž nelieči dostatočne, lieči nesprávne alebo nelieči včas, považuje sa za jeden z hlavných rizikových faktorov vzniku astmy.

Zobraziť viac Zobraziť menej
?

Je potrebné navštíviť lekára?

Ak vám zatiaľ nebola diagnostikovaná alergia, ale máte príznaky, ktoré významne ovplyvňujú váš život, odporúča sa poradiť sa so svojím lekárom prvého kontaktu (všeobecným lekárom, pediatrom) ktorý by vás mal následne poslať na alergiologické vyšetrenie.

Alergiológ sa pravdepodobne opýta na históriu vašich príznakov, celkovo zhodnotí anamnézu, urobí vám fyzikálne vyšetrenie a vykoná ďalšie potrebné vyšetrenia, ako sú kožné testy alebo tiež odoberie krv na laboratórne testy.

Zobraziť viac Zobraziť menej
?

Aké sú možnosti liečby alergickej nádchy?

Okrem vyhýbania sa alergénu, existujú dva druhy liečby, ktorými sa v súčasnosti alergia lieči.

Symptomatická liečba: Symptomatická liečba sa zvyčajne používa na príznaky spojené s alergickou nádchou a účinkuje iba pri užívaní lieku, ale nemá dlhodobý a pretrvávajúci účinok po ukončenej liečbe . Zmierňuje príznaky alergie, ale na rozdiel od alergénovej imunoterapie nevyvoláva toleranciu. Symptomatická liečba môže zahŕňať antihistaminiká, nosové kortikoidy alebo prostriedky na znižovanie prekrvenia sliznice nosa.

Liečba alergénovou imunoterapiou: Liečba alergénovou imunoterapiou má dlhodobý účinok s pretrvávajúcim zlepšením, a to aj v rokoch nasledujúcich po ukončenej liečbe. Hlavný rozdiel medzi symptomatickou liečbou a alergénovou imunoterapiou spočíva v tom, že alergénová imunoterapia navodzuje toleranciu, ako jediná má významný preventívny efekt a mení prirodzený priebeh ochorenia.

Zobraziť viac Zobraziť menej
?

Nie je alergia iba niečo, s čím by som sa mal/a naučiť žiť?

Alergia môže byť viac ako len malá nepríjemnosť. Ak sa ochorenie nelieči, môže významne ovplyvniť kvalitu života. Zároveň ochorenie môže prerásť až do astmy alebo aj alergie na ďalšie alergény.

V závislosti od závažnosti príznakov môže alergia spôsobiť zlú kvalitu spánku a únavu počas dňa, čo môže sťažiť sústredenie sa pri práci alebo štúdiu.

Zobraziť viac Zobraziť menej
?

Nemôžem použiť len lieky od lekárnika?

Nájdenie správnej liečby alergie je dôležité, pretože môže významne zmeniť kvalitu vášho života, ale hlavne aj priebeh a vývoj samotného alergického ochorenia.

Neliečená alergická rinitída sa považuje za rizikový faktor vzniku astmy. Ak majú alergické príznaky veľký vplyv na váš život, budete potrebovať pomoc lekára – alergiológa, aby vám určil najvhodnejšiu liečbu.

Zobraziť viac Zobraziť menej
?

Čo je alergénová imunoterapia?

Alergénová imunoterapia je liečba, ktorá sa pravidelne užíva v tabletovej, roztokovej (kvapkovej) forme alebo injekčnej forme a vedie k zníženiu citlivosti na konkrétny alergén.

Pri tejto liečbe sa podávajú definované dávky alergénu, čím sa stimuluje odlišná imunitná odpoveď, ktorá vedie u pacienta k vytvoreniu tolerancie. Liečbu je potrebné užívať pravidelne a počas celého obdobia určeného lekárom – alergiológom. Medzinárodné odporúčania definujú na dosiahnutie najlepšieho efektu trojročné obdobie trvania uvedenej liečby. Jej cieľom je zmierniť až eliminovať symptómy, znížiť až umožniť vynechanie používania symptomatickej liečby alebo dokonca predchádzať alergickým reakciám, zlepšiť kvalitu života a súčasne pôsobiť preventívne na vznik nových alergií alebo znížiť významne riziko vývoja astmy prípadne jej zhoršovania.

Zobraziť viac Zobraziť menej