1. EAACI: The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Advocacy Manifeste Tackling the Allergy Crisis in Europe – Concerted Policy Action Needed (2015)
  2. Global Asthma Network: Global Asthma Report 2018
  3. NCZI 2021: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019
  4. Zave Chad, MD FRCPC, Allergies in children, Paediatrics & Child Health, Volume 6, Issue 8, October 2001, Pages 555-556;
  5. Kniha EFA o respiračných alergiách – Zvýšiť informovanosť, znížiť záťaž; Európska federácia združení pacientov s alergiami a ochoreniami dýchacích ciest
  6. Wallace DV et al. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:S1-S847 Cox L et al. J Allergy Clin Immunol. 2011;127(1):S1-84