1/8

Pociťujete niektorý z nasledovných
príznakov ráno alebo počas dňa?

2/8

V akom období sa u vás
najviac prejavujú dané ťažkosti?

3/8

Aké závažné sú vaše príznaky?

4/8

Ako dlho vás už trápia
dané príznaky?

5/8

Ktoré z nasledujúcich liekov
užívate na potlačenie príznakov?

6/8

Ako často
dané lieky užívate?

7/8

Ako dlho
dané lieky užívate?

8/8

Aký je váš stav
po symptomatickej liečbe?

Na základe vašich odpovedí vám odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho alergológa a informovali sa o možnostiach liečby alergie.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí je vaša liečba môže byť dostačujúca, ale nemusí tomu tak byť vo všetkých prípadoch. V prípade, že sa u vás vyskytujú niektoré významné ťažkosti v súvislosti s alergiou, ako sú poruchy spánku, narušené denné aktivity, problémy pri práci, v škole, obťažujúce symptómy, ktoré znižujú kvalitu života alebo sa váš stav zhorší, obráťte sa na svojho lekára a informujte sa o možnostiach liečby alergie.

Kam na vyšetrenie
6/8

Akú formu alergénovej
imunoterapie užívate?

7/8

Ako dlho
dané lieky užívate?

8/8

Aký je váš stav
po symptomatickej liečbe?

Informujte sa u vášho lekára na výsledky po liečbe a konzultujte s ním ďalší postup. Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú, že na dosiahnutie lepšej kontroly alergie je potrebné užívať alergénovú imunoterapiu 3 roky.

Kam na vyšetrenie

Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú, že na dosiahnutie lepšej kontroly alergie je potrebné užívať alergénovú imunoterapiu 3 roky. V prípade, že ste na liečbe minimálne 1 rok, informujte sa u vášho lekára na výsledky po liečbe a konzultujte s ním ďalší postup.

Kam na vyšetrenie

Poraďte sa so svojím lekárom o vhodnosti liečby, prípadne o ďalších pridružených alergiách alebo iných faktoroch ktoré môžu ovplyvňovať doterajšiu liečbu a to, že sa váš stav nezlepšuje.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí sa zdá, že vaša liečba je dobre nastavená. Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú, že na dosiahnutie lepšej kontroly alergie je potrebné užívať alergénovú imunoterapiu 3 roky. Informujte sa u vášho lekára na výsledky po liečbe a konzultujte s ním ďalší postup.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí sa zdá, že vaša liečba je dobre nastavená a vy sa vďaka nej cítite lepšie. Informujte sa u vášho lekára na výsledky po liečbe a konzultujte s ním ďalší postup.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí vám odporúčame poradiť sa so svojím lekárom a prehodnotiť možnosti aktuálnej liečby.

Kam na vyšetrenie

Liečba alergénovou imunoterapiou má význam len vtedy, ak sa užíva jedna tableta pod jazyk každý deň. V takom prípade klinické štúdie preukázali významné zníženie symptómov a výsledky liečby boli najlepšie. Poraďte sa so svojím lekárom.

Kam na vyšetrenie

Každá liečba má svoju postupnosť a trvanie. Ak cítite, že váš stav nezodpovedá liečbe, poraďte sa so svojím lekárom o možnosti zmeny formy AIT liečby.

Kam na vyšetrenie

Každá liečba má svoju postupnosť a trvanie. Ak cítite, že váš stav nezodpovedá liečbe, poraďte sa so svojím lekárom o možnosti zmeny formy AIT liečby.

Kam na vyšetrenie

Každá liečba má svoju postupnosť a trvanie. Ak cítite, že váš stav nezodpovedá liečbe, poraďte sa so svojím lekárom o možnosti zmeny liečby.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí sa zdá, že vaša liečba je dobre nastavená. Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú, že na dosiahnutie lepšej kontroly alergie je potrebné užívať alergénovú imunoterapiu 3 roky. Informujte sa u vášho lekára na výsledky po liečbe a konzultujte s ním ďalší postup.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí sa zdá, že vaša liečba je dobre nastavená a vy sa vďaka nej cítite lepšie. Informujte sa u vášho lekára na výsledky po liečbe a konzultujte s ním ďalší postup.

Kam na vyšetrenie

Na základe vašich odpovedí vám odporúčame poradiť sa so svojím lekárom a prehodnotiť možnosti aktuálnej liečby.

Kam na vyšetrenie

Každá liečba má svoju postupnosť a trvanie. Konzultujte účinnosť liečby so svojím lekárom a poraďte sa o ďalších krokoch.

Kam na vyšetrenie