Alergia na jed
blanokrídleho hmyzu

Alergia, ktorá môže
ohroziť život!

Bodnutie blanokrídlym hmyzom vedie takmer u každého k vzniku bolestivého začervenania a opuchu, ktoré nie je nebezpečné a nevyžaduje špeciálnu liečbu. Niektorí ľudia si ale na jed hmyzu môžu vytvoriť alergiu.

!

Alergia na bodnutie hmyzom môže ohroziť život

O aký alergén ide?

Osy, sršne, včely a čmeliaky patria do kategórie hmyzu, na ktorý by si niektorí alergici mali dávať mimoriadny pozor. Platí to najmä pri osách a včelách. Sršne a osy, svojím hladkým žihadlom dokážu bodnúť opakovane, ale včely a čmeliaky majú žihadlo s ostňami, ktoré sa zapichnú do kože, takže v nej žihadlo zostane.

Bodnutie hmyzom môže viesť až k nebezpečnej anafylaktickej reakcii.

Prejavy alergie na
bodnutie hmyzom

Reakcie podľa rozsahu delíme na lokálne, prejavujúce sa svrbiacim začervenaním a opuchom s priemerom
väčším ako 10 cm alebo systémové s prejavmi aj mimo miesta vpichu. V tomto prípade sa príznaky zvyčajne
objavia v priebehu 30 minút od bodnutia
, môžu mať rôznu intenzitu a môžu sa navzájom kombinovať.

Kožné

žihľavka, opuchy, začervenanie,
svrbenie

Respiračné

obštrukcia dýchacích
ciest, chrapot, sťažené dýchanie

Kardiovaskulárne

tachykardia, poruchy rytmu, hypotenzia, tlak na hrudníku,
bledosť, cyanóza, búšenie srdca, nízky krvný tlak,
modrasté a tmavomodré sfarbenie kože a slizníc

Tráviace

bolesti brucha až kŕče, pocit na zvracanie,
zvracanie, hnačka

Neurologické

strach, nepokoj, zmätenosť, bolesti hlavy,
porucha vedomia

Liečba

Krátkodobá

Liečba akútnych reakcií je symptomatická. Podľa závažnosti reakcie môže byť lokálna: správne odstránenie žihadla, ľadové obklady, lokálne kortikosteroidy, alebo celková: antihistaminiká, analgetiká, kortikosteroidy. V prípade ťažkej anafylaxie stojí v 1. línii liečby podanie adrenalínu, inhalácia rýchlo účinkujúceho betasympatomimetika, doplnenie cirkulujúceho objemu, oxygenoterapia a udržanie vitálnych funkcií.

Dlhodobá

K dlhodobým liečebným stratégiám patrí minimalizácia rizika kontaktu s alergénom, predpis balíčka prvej pomoci a alergénová imunoterapia.

Informujte sa
o možnostiach liečby alergénovou imunoterapiou
u svojho alergológa.

Alergénová imunoterapia
hmyzím jedom

Jediná účinná preventívna liečba alergie na jed blanokrídleho hmyzu je alergénová imunoterapia. Ostatné druhy liečby prejavy alergie len zmierňujú.

Ako funguje alergénová
imunoterapia?

  • Rieši príčinu ochorenia, nielen jeho príznaky
  • Má dlhodobé účinky, ktoré zabezpečia trvalé zlepšenie zdravotného stavu pacienta
  • Podstata liečby spočíva vo vyvolaní tolerancie organizmu na alergén
  • Zjednodušene: organizmus prestane na problematickú látku reagovať precitlivelo a príjme ju ako bežnú súčasť prostredia
  • Alergénovú imunoterapiu môže na základe diagnózy predpísať iba alergológ

Viac o alergénovej imunoterapii

Aké sú výhody liečby?

  • Lieči nielen príznaky ale aj príčinu ochorenia a ovplyvňuje tak jeho priebeh.
  • Znižuje až eliminuje riziko vzniku anafylaktických reakcií, vrátane život ohrozujúceho anafylaktického šoku.
  • Zvyšuje kvalitu života.
  • Znižuje obavy z pobytu v prírode.

Najčastejšie typy alergií

Alergie sa delia podľa miesta výskytu dominujúcich príznakov a tiež alergénov,
ktoré spôsobujú alergické reakcie.